2 gói thầu tại Trường Sĩ quan Lục quân 1: Người bán hồ sơ đi vắng?

2 gói thầu tại Trường Sĩ quan Lục quân 1: Người bán hồ sơ đi vắng?

31/07/2019 - 14:00
(BĐT) - Trường Sĩ quan Lục quân 1 đang trong thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu (HSYC) 2 gói thầu xây lắp thuộc Dự án Xây dựng hồ huấn luyện bơi nhưng nhà thầu phản ánh tới Báo Đấu thầu rằng trong 3 ngày đầu phát hành HSYC, Nhà thầu không thể nào tiếp cận được người bán HSYC.