Nâng công suất Trạm biến áp 220kV Nam Định

Nâng công suất Trạm biến áp 220kV Nam Định

20/06/2016 - 10:00
(BĐT) - Công ty Truyền tải điện 1 vừa đóng điện thành công và đưa vào vận hành máy biến áp (MBA) AT2 220kV-250MVA, qua đó hoàn thành Dự án Nâng công suất TBA 220 kV Nam Định từ 125+250MVA lên 2x250MVA.