Khai trương Trung tâm Điều hành tích hợp 6 cơ sở dữ liệu quốc gia

Khai trương Trung tâm Điều hành tích hợp 6 cơ sở dữ liệu quốc gia

22/05/2020 - 16:43
(BĐT) - Ngày 22/5, tại trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đã diễn ra Lễ Khai trương Trung tâm Điều hành thử nghiệm của Bộ KH&ĐT với quyết tâm tạo sự đột phá trong công tác phân tích, hoạch định chính sách, đáp ứng yêu cầu trong đổi mới quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội.