Gói thầu cung cấp xe ô tô của Công ty Thủy điện Ialy: Bên mời thầu khẳng định lựa chọn nhà thầu đúng quy định

Gói thầu cung cấp xe ô tô của Công ty Thủy điện Ialy: Bên mời thầu khẳng định lựa chọn nhà thầu đúng quy định

28/10/2019 - 10:00
(BĐT) - Mới đây, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu (XNK) ô tô Tây Nguyên có văn bản gửi Báo Đấu thầu kiến nghị về việc lựa chọn nhà thầu tại Gói thầu Cung cấp xe ô tô 29 chỗ ngồi của Công ty Thủy điện Ialy (bên mời thầu) không minh bạch. Tuy nhiên, Bên mời thầu lại khẳng định việc lựa chọn Công ty CP Ô tô Trường Hải trúng gói thầu này là đúng quy định của pháp luật về đấu thầu.