Bắc Ninh: Hàng loạt dự án BT vào tay một DN

Bắc Ninh: Hàng loạt dự án BT vào tay một DN

06/07/2018 - 10:00
(BĐT) - Công ty CP Thủy sản khu vực 1 (TSKV 1) trong hơn 2 năm trở lại đây đã đề xuất và được lựa chọn là nhà đầu tư nhiều dự án BT tại Bắc Ninh. Con đường trúng thầu các dự án BT của TSKV 1 khá thuận lợi và theo một mô típ.