Đang có nhiều người nghĩ đơn giản về AEC

Đang có nhiều người nghĩ đơn giản về AEC

16/12/2015 - 12:08
Nửa tháng nữa, Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) sẽ chính thức mở cửa. Nhưng lo lắng về việc tận dụng tối đa các cơ hội từ AEC vẫn đang được các chuyên gia kinh tế lẫn hiệp hội doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đề cập. Vì đơn giản, cơ hội không được tận dụng thì sẽ chuyển thành thách thức.