Tự hào những chiến sĩ cấp cứu mỏ

Tự hào những chiến sĩ cấp cứu mỏ

13/10/2017 - 07:30
(BĐT) - Mang trên người hơn 20 kg thiết bị chuyên dụng cần thiết phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn; di chuyển khẩn trương và linh hoạt là những hình ảnh về các chiến sĩ cấp cứu mỏ tại Hội thao kỹ thuật Cấp cứu mỏ bán chuyên do TKV tổ chức. 
Than Nam Mẫu đạt 23 tỷ đồng lợi nhuận

Than Nam Mẫu đạt 23 tỷ đồng lợi nhuận

08/08/2016 - 09:17
6 tháng đầu năm, Công ty Than Nam Mẫu đã sản xuất 1.043.744 tấn than, tăng 30.744 tấn so với cùng kỳ năm ngoái và hoàn thành 55% kế hoạch năm; lợi nhuận đạt 23,154 tỷ đồng, hoành thành 67,4% kế hoạch năm.