Than Hạ Long đã cử người trực bán HSMT

Than Hạ Long đã cử người trực bán HSMT

02/03/2017 - 13:06
(BĐT) - Sau phản ánh của Báo Đấu thầu tại bài viết: “Than Hạ Long làm khó nhà thầu?” trên số 36 phát hành ngày 1/3, chủ đầu tư đã nhanh chóng khắc phục sơ suất và luôn cử người trực bán HSMT.