Công ty Than Dương Huy - TKV trốn bán HSMT?

Công ty Than Dương Huy - TKV trốn bán HSMT?

24/05/2018 - 10:00
(BĐT) - 2 gói thầu do Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty Than Dương Huy là bên mời thầu dù đang trong thời gian phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT), nhưng một nhà thầu đã 4 lần đến mua HSMT vẫn phải ra về tay trắng. Và cả 4 lần đều được nghe một lý do: Trưởng phòng đi vắng!