Đóng điện dự án lắp đặt MBA 220 kV thứ 2 tại TBA 220kV Than Uyên

Đóng điện dự án lắp đặt MBA 220 kV thứ 2 tại TBA 220kV Than Uyên

26/11/2019 - 19:07
(BĐT) - Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB) đã phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện dự án lắp đặt máy biến áp (MBA) AT2 220 kV – 250 MVA nâng tổng dung lượng của TBA 220 kV Than Uyên lên 500 MVA (huyện Than Uyên tỉnh Lai Châu). TBA 220 kV Than Uyên là trạm biến áp không người trực đầu tiên tại Tây Bắc do TTĐ Tây Bắc 2 (PTC1) quản lý.