Nhà thầu Hoàng Anh trúng gói thầu nâng cấp đường tại Hưng Yên

Nhà thầu Hoàng Anh trúng gói thầu nâng cấp đường tại Hưng Yên

01/11/2018 - 06:00
(BĐT) - Ngày 1/11/2018, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hoàng Anh (gọi tắt là Nhà thầu Hoàng Anh) được lựa chọn là nhà thầu thực hiện Gói thầu Thi công xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp ĐH.72, ĐH.74, huyện Kim Động, với giá trúng thầu 23.790,635 triệu đồng (giá gói thầu là 23.806,971 triệu đồng).