Cân nhắc sửa đổi Luật Xây dựng

Cân nhắc sửa đổi Luật Xây dựng

19/09/2019 - 08:00
(BĐT) - Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 37, ngày 18/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển chủ trì Phiên họp.