PV Shipyard chìm trong thua lỗ

PV Shipyard chìm trong thua lỗ

20/07/2018 - 09:00
(BĐT) - Theo báo cáo tài chính quý II/2018 tự lập vừa được công bố, lũy kế đến thời điểm 30/6/2018, Công ty CP Chế tạo giàn khoan dầu khí (PV Shipyard, mã chứng khoán PVY) đã lỗ tới 704,12 tỷ đồng, khiến cho vốn chủ sở hữu âm 106,62 tỷ đồng. Hiện tại, Công ty hoạt động chủ yếu từ nguồn vốn đi vay và chiếm dụng từ nhà cung cấp.