Hai thành viên tham gia đấu thầu tại PV Gas: Chưa khẳng định sản phẩm “duy nhất trên thị trường”

Hai thành viên tham gia đấu thầu tại PV Gas: Chưa khẳng định sản phẩm “duy nhất trên thị trường”

11/05/2018 - 08:05
(BĐT) - Câu chuyện đấu thầu trong nội bộ tập đoàn nhà nước và việc tuân thủ quy định pháp luật một lần nữa được quan tâm khi Bộ Công Thương có văn bản nêu ý kiến về việc xác nhận các sản phẩm, dịch vụ do Công ty CP Sản xuất ống thép dầu khí Việt Nam (PV PIPE) và Công ty CP Bọc ống dầu khí Việt Nam (PV COATING) sản xuất là “duy nhất trên thị trường” tại thời điểm thực hiện lựa chọn nhà thầu cho gói thầu do Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) làm chủ đầu tư.
Đấu thầu tại PV Gas: Hai công ty thành viên được tham gia?

Đấu thầu tại PV Gas: Hai công ty thành viên được tham gia?

20/09/2017 - 14:00
(BĐT) - Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) mới đây đã có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ xin phép cho 2 đơn vị thành viên là Công ty CP Sản xuất ống thép dầu khí Việt Nam (PV PIPE) và Công ty CP Bọc ống dầu khí Việt Nam (PV COATING) được tham gia đấu thầu các gói thầu thuộc dự án do PV GAS làm chủ đầu tư với lý do hai đơn vị này có sản phẩm “duy nhất trên thị trường”.