Khơi thông nguồn vốn cho các hộ kinh doanh

Khơi thông nguồn vốn cho các hộ kinh doanh

08/01/2020 - 15:58
(BĐT) - Khi bài toán về vốn được giải quyết hiệu quả, các hộ kinh doanh cá thể sẽ có thêm động lực phát triển, khẳng định vai trò quan trọng trong nền kinh tế.