Dự án Sân tập golf Phương Đông: Nhà đầu tư “trốn” nhiều báo cáo

Dự án Sân tập golf Phương Đông: Nhà đầu tư “trốn” nhiều báo cáo

16/03/2018 - 14:00
(BĐT) - Dự án Sân tập golf Phương Đông có tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng do Công ty CP Thể thao Phương Đông đầu tư theo hình thức xã hội hóa nhưng nhà đầu tư này không thực hiện báo cáo về hoạt động đầu tư, báo cáo giám sát đánh giá dự án đầu tư theo quy định, không báo cáo cơ quan có thẩm quyền khi ký hợp đồng liên kết kinh doanh với đơn vị khác…