Samsung rót thêm 2,5 tỷ USD vào Bắc Ninh

Samsung rót thêm 2,5 tỷ USD vào Bắc Ninh

27/02/2017 - 15:09
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh vừa trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án mở rộng thêm 2,5 tỷ USD cho Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam.
Samsung rót thêm 2,5 tỷ USD vào Bắc Ninh

Samsung rót thêm 2,5 tỷ USD vào Bắc Ninh

06/01/2017 - 12:30
(BĐT) - Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam vừa có văn bản cho biết sẽ tiếp tục đầu tư thêm 2,5 tỷ USD tại tỉnh Bắc Ninh, với tiến độ giải ngân trong vòng 5 năm kể từ năm 2018, nâng tổng mức đầu tư Dự án tại tỉnh này lên 6,5 tỷ USD.