SZL tạm ứng cổ tức tiền mặt tỷ lệ 15%

SZL tạm ứng cổ tức tiền mặt tỷ lệ 15%

02/07/2019 - 15:00
(BĐT) - Ngày 12/7 tới, Công ty CP Sonadezi Long Thành (mã Ck: SZL) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán dự kiến từ ngày 30/7/2019.
SZL đặt kế hoạch lợi nhuận 53 tỷ đồng

SZL đặt kế hoạch lợi nhuận 53 tỷ đồng

11/04/2016 - 10:21
HĐQT CTCP Sonadezi Long Thành (SZL) vừa thông qua kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2016 với chỉ tiêu doanh thu 230 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 53 tỷ đồng.