Công bố hàng loạt sai phạm của Giám đốc Sở và Sở GD-ĐT TP Hồ Chí Minh

Công bố hàng loạt sai phạm của Giám đốc Sở và Sở GD-ĐT TP Hồ Chí Minh

10/11/2019 - 09:36
Kết luận thanh tra đã chỉ ra nhiều sai sót liên quan đến lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh và một số Hiệu trưởng Trường THPT trên địa bàn; đồng thời chỉ rõ trách nhiệm thuộc về Giám đốc, Phó Giám đốc phụ trách và các Phòng trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo có liên quan, Hiệu trưởng các trường có sai sót.