Khởi động giải chạy “Nụ cười BIDV - Tết ấm cho người nghèo 2020”

Khởi động giải chạy “Nụ cười BIDV - Tết ấm cho người nghèo 2020”

06/11/2019 - 17:36
(BĐT) - Từ ngày 9/11-30/11/2019, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) sẽ tổ chức giải chạy “Nụ cười BIDV – Tết ấm cho người nghèo 2020”. Đây là một sự kiện miễn phí dành cho tất cả mọi người, nhằm khích lệ tinh thần thể thao cũng như tinh thần hành động vì người nghèo trong cộng đồng.