Thu về 125 tỷ từ phiên đấu giá cổ phần Nước sạch Bắc Giang

Thu về 125 tỷ từ phiên đấu giá cổ phần Nước sạch Bắc Giang

10/01/2020 - 08:11
(BĐT) - Theo thông tin từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), có 240 nhà đầu tư (gồm 2 tổ chức và 238 cá nhân) tham gia phiên đấu giá hơn 6,3 triệu cổ phần của Công ty CP Nước sạch Bắc Giang thuộc sở hữu của UBND tỉnh Bắc Giang diễn ra vào ngày 9/1.