Xử phạt hành chính với vi phạm ngoại hối: Kiểm soát có xuể?

Xử phạt hành chính với vi phạm ngoại hối: Kiểm soát có xuể?

02/12/2019 - 10:00
(BĐT) - Nghị định 88/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng được nhận xét là có nhiều điểm hợp lý, phù hợp với thực tiễn hiện nay; tuy nhiên, vẫn còn một số nội dung khó có thể thực thi một cách hiệu quả và không đáng để đưa vào khung xử phạt.