Hoàn thành Dự án Đường Láng - Hòa Lạc trong năm 2016

Hoàn thành Dự án Đường Láng - Hòa Lạc trong năm 2016

25/03/2016 - 16:47
(BĐT) - Để bảo đảm Dự án Mở rộng và hoàn thiện đường Láng - Hoà Lạc hoàn thành trong năm 2016, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa “nhắc” UBND TP. Hà Nội khẩn trương bố trí đủ vốn để Bộ Giao thông vận tải thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản và thi công hoàn thành dứt điểm Dự án.