Sớm ban hành Thông tư chung hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu EPC

Sớm ban hành Thông tư chung hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu EPC

18/02/2016 - 07:09
(BĐT) - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản thông báo gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đồng ý ban hành Thông tư chung quy định chi tiết về việc lập hồ sơ mời thầu (HSMT) EPC.