Vì sao đơn kiến nghị của nhà thầu “đi lạc”?

Vì sao đơn kiến nghị của nhà thầu “đi lạc”?

09/04/2019 - 14:00
(BĐT) - Việc kiến nghị và giải quyết kiến nghị của nhà thầu đã được pháp luật về đấu thầu quy định rõ. Tuy nhiên, theo phản ánh của một số địa phương, trên thực tế, không ít trường hợp đơn/thư kiến nghị của nhà thầu gửi không đúng cơ quan có thẩm quyền, thực hiện không đúng quy trình kiến nghị theo quy định của pháp luật. Vậy đằng sau câu chuyện kiến nghị của nhà thầu “đi lạc” này là gì?