Tự hào những chiến sĩ cấp cứu mỏ

Tự hào những chiến sĩ cấp cứu mỏ

13/10/2017 - 07:30
(BĐT) - Mang trên người hơn 20 kg thiết bị chuyên dụng cần thiết phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn; di chuyển khẩn trương và linh hoạt là những hình ảnh về các chiến sĩ cấp cứu mỏ tại Hội thao kỹ thuật Cấp cứu mỏ bán chuyên do TKV tổ chức.