Việt Nam chủ động, tích cực thúc đẩy hợp tác trong GMS

Việt Nam chủ động, tích cực thúc đẩy hợp tác trong GMS

30/03/2018 - 08:00
(BĐT) - Tiếp theo thành công của Năm APEC 2017, năm 2018, Việt Nam vinh dự là nước chủ nhà tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Tiểu vùng Mê Kông mở rộng (GMS) lần thứ 6 với sự tham gia của lãnh đạo 6 nước Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan, Việt Nam, Trung Quốc và Hội nghị Cấp cao về Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam (CLV) lần thứ 10.