Hệ thống cảnh báo sớm về phòng vệ thương mại: Nhiều yêu cầu đối với DN

Hệ thống cảnh báo sớm về phòng vệ thương mại: Nhiều yêu cầu đối với DN

10/03/2020 - 14:00
(BĐT) - Việt Nam đang ngày càng phải đối diện nhiều hơn với các vụ kiện chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại (PVTM), đặt ra thách thức lớn cho xuất khẩu hàng hóa. Với mục tiêu bảo vệ sản xuất trong nước cũng như giảm thiểu tối đa rủi ro cho doanh nghiệp (DN), mới đây, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Xây dựng và vận hành hiệu quả Hệ thống cảnh báo sớm về PVTM.