Bộ GTVT quyết liệt chấn chỉnh công tác đấu thầu

Bộ GTVT quyết liệt chấn chỉnh công tác đấu thầu

05/03/2018 - 08:00
(BĐT) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Nguyễn Văn Thể vừa ký ban hành Văn bản số 1395/BGTVT-CQLXD triển khai thực hiện Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước (gọi tắt là Chỉ thị 47 về đấu thầu). 
Nhiều điểm mới về đấu thầu qua mạng

Nhiều điểm mới về đấu thầu qua mạng

27/02/2018 - 10:00
(BĐT) - Ngày 01/3/2018, Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT (TT04) quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (Hệ thống) chính thức có hiệu lực. Hệ thống bổ sung nhiều tính năng mới về đấu thầu qua mạng (ĐTQM) được quy định trong 7 mẫu hồ sơ webform đính kèm TT04.