Hậu Giang phát hành hồ sơ mời thầu 2 dự án sử dụng đất

Hậu Giang phát hành hồ sơ mời thầu 2 dự án sử dụng đất

08/11/2019 - 08:00
(BĐT) - Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang vừa thông báo mời thầu 2 dự án sử dụng đất trên địa bàn thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang với tổng chi phí thực hiện dự kiến gần 274 tỷ đồng; thời gian thực hiện 2 dự án đều 24 tháng; hình thức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 2 dự án là rộng rãi trong nước.
Hậu Giang chỉ định nhà đầu tư Dự án Khu đô thị mới Lê Quý Đôn

Hậu Giang chỉ định nhà đầu tư Dự án Khu đô thị mới Lê Quý Đôn

05/11/2019 - 08:00
(BĐT) - UBND tỉnh Hậu Giang vừa có quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị mới Lê Quý Đôn, khu vực 1, phường III, TP. Vị Thanh. Theo đó, trong quý IV/2019, UBND tỉnh Hậu Giang giao Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang (bên mời thầu) triển khai các thủ tục chỉ định thầu nhà đầu tư thực hiện Dự án theo phương thức 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ.