Gói thầu cải tạo nhà làm việc Huyện ủy Yên Lập (Phú Thọ): Tranh cãi về việc loại nhà thầu

Gói thầu cải tạo nhà làm việc Huyện ủy Yên Lập (Phú Thọ): Tranh cãi về việc loại nhà thầu

21/05/2020 - 14:00
(BĐT) - Công ty TNHH Minh Thẩm - tư vấn đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT) vừa có văn bản phúc đáp gửi Báo Đấu thầu về kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01 Thi công xây dựng công trình thuộc Dự án Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc Huyện ủy Yên Lập, trong đó chỉ ra lý do loại Công ty CP Xây dựng đô thị và Phát triển nông thôn tại gói thầu này. Tuy nhiên, nhà thầu bị loại chưa “tâm phục khẩu phục” với lý do bị loại.