HTP Việt Nam - Nhà thầu thiết bị y tế kín tiếng

HTP Việt Nam - Nhà thầu thiết bị y tế kín tiếng

07/05/2019 - 14:00
(BĐT) - Sở dĩ nói “kín tiếng” vì Công ty CP HTP Việt Nam là nhà thầu đã thực hiện nhiều gói thầu cung cấp thiết bị y tế có quy mô từ hàng chục đến hơn trăm tỷ đồng cho nhiều bệnh viện lớn. Nhưng vì một lý do nào đó danh tính của Công ty lại không được công khai theo quy định của Luật Đấu thầu.