HAWAPRO - INTERDECOR trúng gói thầu gần 95 tỷ đồng

HAWAPRO - INTERDECOR trúng gói thầu gần 95 tỷ đồng

11/01/2019 - 10:00
(BĐT) - Liên danh Công ty CP Xây dựng công trình thủy Hà Nội (HAWAPRO) - Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và thương mại INTERDECOR vừa được chọn là nhà thầu trúng Gói thầu 1.14 Xây dựng tuyến ống thoát nước thải mạng cấp 3 và đấu nối hộ gia đình khu vực Mỹ Khê.