Đấu thầu tại BQL các dự án đầu tư xây dựng KCN Thái Nguyên: Bệnh kinh niên trong phát hành HSMT

Đấu thầu tại BQL các dự án đầu tư xây dựng KCN Thái Nguyên: Bệnh kinh niên trong phát hành HSMT

28/08/2019 - 14:00
(BĐT) - Được giao làm bên mời thầu (BMT) của nhiều gói thầu nhưng Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng (BQLCDA ĐTXD) Khu công nghiệp (KCN) Thái Nguyên liên tiếp để xảy ra nhiều phản ánh, kiến nghị. Mới đây, nhà thầu cho rằng BMT này không minh bạch trong việc phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT).