EuroCham ghi nhận việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh

EuroCham ghi nhận việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh

03/03/2016 - 11:39
(BĐT) - Sách Trắng 2016 vừa được EuroCham công bố với sự ghi nhận của các thành viên EuroCham khi đánh giá về nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong việc giải quyết một số vấn đề đã được nêu trong ấn phẩm Sách trắng năm vừa qua.