EPS – Niềm tin bền vững

EPS – Niềm tin bền vững

23/08/2017 - 07:30
(BĐT) - Công ty dịch vụ SC các nhà máy điện EVNGENCO 3, thuộc Tổng Công Ty Phát điện 3, tên giao dịch quốc tế là EVNGENCO 3 Power Service, viết tắt EPS.