EVN NPC thoái vốn tại Thủy điện Nậm Mức

EVN NPC thoái vốn tại Thủy điện Nậm Mức

21/11/2017 - 08:00
(BĐT) - Theo Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVN NPC) vừa có thông báo sẽ tiến hành thoái hơn 14,6 triệu cổ phần, tương đương với 32,38% tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty CP Thủy điện Nậm Mức vào ngày 14/12/2017 với giá khởi điểm 17.100 đồng/CP. 
EVN NPC thoái vốn tại Thiết bị điện miền Bắc

EVN NPC thoái vốn tại Thiết bị điện miền Bắc

14/11/2017 - 10:00
(BĐT) - Ngày 11/12, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội sẽ tổ chức phiên đấu giá hơn 2,3 triệu cổ phần của Công ty CP Thiết bị điện miền Bắc do Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVN NPC) sở hữu. Số cổ phần này chiếm tỷ lệ 26,26% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Thiết bị điện miền Bắc.
Quý II tới EVN NPC chọn nhà thầu thực hiện 2 gói thầu

Quý II tới EVN NPC chọn nhà thầu thực hiện 2 gói thầu

16/03/2017 - 12:00
(BĐT) - Theo kế hoạch, quý II/2017, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVN NPC) sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu Bảo hiểm công trình và Gói thầu Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành.