Phát hiện nhiều sai sót tại Dự án Sâm Ngọc Linh

Phát hiện nhiều sai sót tại Dự án Sâm Ngọc Linh

26/06/2019 - 10:00
(BĐT) - Qua thanh tra 5 gói thầu của Dự án Sâm Ngọc Linh do Trung tâm Ươm tạo và hỗ trợ doanh nghiệp khoa học và công nghệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) làm chủ đầu tư, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã chỉ ra hàng loạt sai sót với tổng giá trị sai phạm hơn 6,1 tỷ đồng (tổng giá trúng thầu của 5 gói thầu khoảng 51 tỷ đồng).