Đề xuất bãi bỏ 12 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Đề xuất bãi bỏ 12 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

23/03/2020 - 10:00
(BĐT) - Tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, thảo luận về Dự án Luật Đầu tư (sửa đổi), nhiều đại biểu quốc hội (ĐBQH) quan tâm đến việc sửa đổi quy định về ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh và đầu tư kinh doanh có điều kiện và Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh. 
Đề xuất lùi thời gian xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung về đầu tư, kinh doanh

Đề xuất lùi thời gian xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung về đầu tư, kinh doanh

12/08/2016 - 14:00
(BĐT) - Tại Nghị quyết số 19/2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định để giải quyết các vướng mắc về đầu tư, kinh doanh, tạo sự liên thông giữa các thủ tục đầu tư với các thủ tục về đất đai, xây dựng, đấu thầu, môi trường; thống nhất cách hiểu về “điều kiện kinh doanh”, đơn giản hóa và giảm tối đa thời gian thực hiện thủ tục đầu tư, trình Chính phủ ban hành trong tháng 7/2016.
Gấp rút hoàn thiện dự án Luật sửa nhiều luật

Gấp rút hoàn thiện dự án Luật sửa nhiều luật

03/08/2016 - 05:45
(BĐT) - Tại cuộc họp thẩm định đề nghị xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về đầu tư, kinh doanh, Hội đồng tư vấn thẩm định đề nghị xây dựng Dự án Luật này cho rằng, việc ban hành Luật là cần thiết nhằm khắc phục những bất cập, hạn chế và sự thiếu thống nhất giữa quy định của các luật về đầu tư, kinh doanh.