Đề xuất bãi bỏ 12 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Đề xuất bãi bỏ 12 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

10/09/2019 - 14:00
(BĐT) - Trong Dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi) đưa ra lấy ý kiến tại phiên họp mới đây của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, 12 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thuộc Danh mục 243 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện trong Luật Đầu tư được đề xuất bãi bỏ.
Tư duy mới trong xây dựng Luật Quy hoạch

Tư duy mới trong xây dựng Luật Quy hoạch

19/09/2016 - 10:00
(BĐT) - Mặc dù vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau về quan điểm, mục tiêu xây dựng Luật Quy hoạch, nhưng Dự án Luật này đã được các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá có nhiều điểm mới, đột phá trong tư duy xây dựng.
Thay đổi tư duy quản lý quy hoạch

Thay đổi tư duy quản lý quy hoạch

09/09/2016 - 10:00
(BĐT) - Dự án Luật Quy hoạch được nhiều chuyên gia đánh giá là tạo được bước cải cách về thể chế, tạo ra sự đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật về quy hoạch. 
Nhiều điểm mới tại Dự thảo Luật Du lịch

Nhiều điểm mới tại Dự thảo Luật Du lịch

01/06/2016 - 15:00
(BĐT) - Sau 10 năm thực hiện, đến nay Luật Du lịch đã bộc lộ một số vướng mắc, do một số quy định không còn phù hợp với thực tiễn và quá trình hội nhập quốc tế như các quy định liên quan đến chính sách về ưu đãi đầu tư, điều kiện kinh doanh lữ hành...
Khắc phục yếu kém trong quy hoạch

Khắc phục yếu kém trong quy hoạch

10/05/2016 - 15:00
(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang gấp rút hoàn thiện để trình dự thảo Luật Quy hoạch lên Thủ tướng Chính phủ trong tháng 5/2016. Nhiều chuyên gia đã có tham vấn cho dự thảo mới nhất của Luật Quy hoạch trước khi trình Thủ tướng Chính phủ.
Luật Quy hoạch và những kỳ vọng thay đổi

Luật Quy hoạch và những kỳ vọng thay đổi

27/04/2016 - 15:00
(BĐT) - Các bộ, ngành, địa phương đang chi ra một nguồn lực khổng lồ dành cho quy hoạch, song kết quả mà những quy hoạch đạt được lại chưa tương xứng với nguồn lực. Do đó, việc thay đổi phương pháp xây dựng và quản lý quy hoạch là một đòi hỏi thực tiễn khách quan.