Hạn chế tối đa chỉ định nhà đầu tư dự án PPP

Hạn chế tối đa chỉ định nhà đầu tư dự án PPP

06/09/2019 - 10:00
(BĐT) - Chỉ định nhà đầu tư dự án BOT, BT chiếm đa số trong giai đoạn vừa qua được cho là nguyên nhân dẫn đến nhiều hệ lụy về sau đối với các dự án này. Nếu tăng cường đấu thầu rộng rãi, cạnh tranh thực sự, chắc chắn hiệu quả sẽ được nâng lên và những mặt trái của dự án BOT, BT sẽ được hạn chế rất nhiều.
Dự án PPP: Đấu thầu theo đầu ra để phát huy trí tuệ của nhà đầu tư

Dự án PPP: Đấu thầu theo đầu ra để phát huy trí tuệ của nhà đầu tư

04/09/2019 - 14:00
(BĐT) - Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) không chỉ để thu hút tài lực, mà còn phát huy cả trí tuệ, công nghệ, đổi mới sáng tạo từ khu vực tư nhân, từ đó cung ứng được dịch vụ công đảm bảo chất lượng. Bước đấu thầu, vì thế cần sự thay đổi, để có thể lựa chọn được nhà đầu tư xây dựng dự án bằng nguồn lực, công nghệ của họ, thay vì lựa chọn một nhà thầu sắm vai nhà đầu tư.
Luật PPP phải đảm bảo tính khả thi trong thực hiện

Luật PPP phải đảm bảo tính khả thi trong thực hiện

08/07/2019 - 10:00
(BĐT) - Tại Đối thoại cấp cao lần thứ hai về hợp tác phát triển PPP tại Việt Nam, các đối tác phát triển đã chia sẻ nhiều khuyến nghị để xây dựng Luật về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) không chỉ là một luật tốt trên giấy, mà sẽ được thực thi hiệu quả, thành công. 
Phòng ngừa và giải quyết tranh chấp hợp đồng PPP

Phòng ngừa và giải quyết tranh chấp hợp đồng PPP

04/07/2019 - 14:58
(BĐT) - Sáng ngày 4/7, tại Hà Nội, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) cùng với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Ủy ban Trọng tài Thương mại Hàn Quốc (KCAB) phối hợp tổ chức Hội thảo Phòng ngừa và giải quyết tranh chấp hợp đồng đối tác công tư trong lĩnh vực kết cấu hạ tầng: Kinh nghiệm Việt Nam, thực tiễn quốc tế và định hướng chính sách.