Khởi động chuỗi giải chạy “Cộng đồng chạy vì tương lai - SeABank Run For The Future 2019”

Khởi động chuỗi giải chạy “Cộng đồng chạy vì tương lai - SeABank Run For The Future 2019”

27/05/2019 - 16:50
(BĐT) - Ngày 26/5/2019, tại TP. Đà Nẵng, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) đã phối hợp với Ban chỉ đạo Trung ương phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, Hội Doanh nhân Trẻ thành phố Đà Nẵng tổ chức giải chạy “Cộng đồng chạy vì tương lai - SeABank Run For The Future 2019”.