Doanh nghiệp, nhân tố chính trong phát triển bền vững

Doanh nghiệp, nhân tố chính trong phát triển bền vững

27/06/2019 - 09:00
(BĐT) - Không chỉ phản ánh những khó khăn, vướng mắc, đề xuất những giải pháp tháo gỡ hay tham gia ý kiến trong quá trình hoạch định chính sách, doanh nghiệp (DN) còn có vai trò đồng hành với Chính phủ trong quá trình phát triển nhanh gắn với bền vững.