Tham vọng lớn của DIC Corp

Tham vọng lớn của DIC Corp

06/03/2020 - 09:00
(BĐT) - Trong năm 2020, Tổng công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng (DIC Corp) có thể ghi nhận 350 - 450 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế nhờ chuyển nhượng cổ phần tại Dự án Khách sạn Pullman với giá 100 triệu USD. Với nhiều dự án đang triển khai, Tổng công ty kỳ vọng đạt doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng mạnh cho dù thị trường bất động sản chưa khởi sắc.