Giả mạo hợp đồng tương tự, Huy Thành bị Điện lực Bắc Giang “cấm cửa”

Giả mạo hợp đồng tương tự, Huy Thành bị Điện lực Bắc Giang “cấm cửa”

25/03/2020 - 14:00
(BĐT) - Công ty Điện lực Bắc Giang (PCBG) vừa ra Quyết định số 821/QĐ-PCBG xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu đối với Công ty CP Đầu tư xây dựng Huy Thành (Nhà thầu Huy Thành). Nguyên nhân là trong quá trình tham dự thầu, nhà thầu này thiếu trung thực khi chứng minh năng lực, kinh nghiệm theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu (HSMT).