Đầu tư bệnh viện tư quy mô 1.200 giường bệnh

Đầu tư bệnh viện tư quy mô 1.200 giường bệnh

14/12/2017 - 08:00
(BĐT) - GE Healthcare - Tập đoàn y tế hàng đầu của Mỹ và Hệ thống Y tế Vinmec đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện, nhằm đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, tối ưu hóa hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực theo tiêu chuẩn quốc tế cho Vinmec.