Đấu thầu tại Bộ Tư lệnh Hải quân: Thực hư việc làm khó nhà thầu

Đấu thầu tại Bộ Tư lệnh Hải quân: Thực hư việc làm khó nhà thầu

17/05/2019 - 10:00
(BĐT) - Cục Kỹ thuật Hải quân (Bên mời thầu) thuộc Bộ Tư lệnh Hải quân đang trong thời gian phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT) Gói thầu số 01 Mua sắm trang bị phòng cháy chữa cháy (PCCC) bảo đảm an toàn cho hệ thống xưởng, trạm kỹ thuật nhưng nhà thầu phản ánh bị làm khó khi đi mua HSMT.