Thúc triển khai Dự án Khu du lịch Hồ Núi Cốc

Thúc triển khai Dự án Khu du lịch Hồ Núi Cốc

27/01/2016 - 09:21
(BĐT) - UBND tỉnh Thái Nguyên vừa giao Sở VHTTDL Thái Nguyên chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan và nhà đầu tư Dự án Khu du lịch Hồ Núi Cốc là Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường triển khai lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi để trình Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư.