Dự án Cơ sở 2 Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM: Áp lực tiến độ đấu thầu thiết bị

Dự án Cơ sở 2 Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM: Áp lực tiến độ đấu thầu thiết bị

24/09/2019 - 14:00
(BĐT) - Nhiều gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế thuộc Dự án Đầu tư xây dựng (ĐTXD) Cơ sở 2 của Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM đang tiến hành mời thầu đồng loạt. Tiến độ triển khai của các gói thầu này có vai trò quan trọng, quyết định nhiều đến việc liệu có thể đưa vào vận hành Bệnh viện trong năm 2019 hay không.
Dự án Cơ sở 2 Bệnh viện Ung bướu TP.HCM: Chậm vì chờ đấu thầu thiết bị

Dự án Cơ sở 2 Bệnh viện Ung bướu TP.HCM: Chậm vì chờ đấu thầu thiết bị

15/03/2019 - 10:00
(BĐT) - TP.HCM đang nỗ lực để Dự án Cơ sở 2 Bệnh viện Ung bướu TP.HCM đưa vào vận hành vào cuối năm 2019. Mục tiêu này phụ thuộc rất nhiều vào tiến độ triển khai các gói thầu trang thiết bị y tế đợt 2. Nếu làm không tốt khâu này, rất có thể sẽ phải đi vào vết xe đổ - bệnh viện chờ thiết bị.