Mối lo “bóc ngắn, cắn dài”

Mối lo “bóc ngắn, cắn dài”

14/09/2017 - 10:00
(BĐT) - Tăng lương nhưng năng suất lao động không tăng đang là bài toán cần được giải để đưa Việt Nam bước lên nấc thang tăng trưởng cao hơn. 
Khơi thông động lực mới cho tăng trưởng

Khơi thông động lực mới cho tăng trưởng

06/02/2017 - 14:00
(BĐT) - Việt Nam đang đi trên con đường thực hiện nhiều mục tiêu tăng trưởng khá tham vọng, và cũng đang đối diện với nhiều thách thức, nguy cơ mắc bẫy thu nhập trung bình. Khi những động lực cho tăng trưởng giúp Việt Nam thoát nghèo giờ đã gần như cạn kiệt, thì những động lực mới tiếp sức trên hành trình hiện thực hóa khát vọng tăng trưởng là rất cần thiết lúc này.
Đổi mới hiệu quả lấy doanh nghiệp làm trung tâm

Đổi mới hiệu quả lấy doanh nghiệp làm trung tâm

17/06/2016 - 15:00
(BĐT) - Báo cáo Khát vọng Việt Nam 2035 hướng tới thịnh vượng, sáng tạo, công bằng và dân chủ do Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới (WB) xây dựng coi phát triển khu vực kinh tế tư nhân năng động và yêu cầu hiện đại hóa thể chế là rường cột để Việt Nam đi lên một cách mạnh mẽ và bền vững.
Việt Nam và khát vọng thịnh vượng

Việt Nam và khát vọng thịnh vượng

30/04/2016 - 09:43
(BĐT) - Cũng như cuộc đời mỗi con người, mỗi quốc gia sẽ thay đổi số phận nếu như luôn có một khát vọng cháy bỏng, một cái đích để hướng tới. Khát vọng về một Việt Nam thịnh vượng, sáng tạo, công bằng sau hơn 40 năm giải phóng đất nước và gần 3 thập kỷ thực hiện công cuộc đổi mới chưa khi nào ngừng nghỉ trong tiềm thức mỗi con người Việt Nam.